Interprétation des rêves Mlle Hasse

izmena; y dpygogo - lyubovnaya intpiga; y zhivotnogo - obida, neppiyatnoct.